Persondatapolitik (Persondataforordningen) for Grundejerforeningen Langagergaard

 

Persondataforordningen – forkortet GDPR (General Data Protection Regulation) er et regelsæt, der også gælder for foreninger, og som skal beskytte de data (oplysninger), den

enkelte forening har om sine medlemmer og som skal udmøntes i foreningens Persondatapolitik.

 

Forordningen fastlægger blandt andet hvordan grundejerforeningen opbevarer og bruger personoplysningerne og forpligter samtidig grundejerforeningen til at oplyse medlemmerne om det.

 

Grundejerforeningen Langagergaard opfylder sine forpligtelser i overensstemmelse med EU´s forordning ved på grundejerforeningens hjemmeside at oplyse:

 

-        Oversigt over de oplysninger, grundejerforeningen opbevarer om det enkelte medlem

-        Beskrivelse af, hvordan grundejerforeningen bruger oplysningerne

-        Beskrivelse af medlemmernes rettigheder i forhold til de indhentede/opbevarede  oplysninger

 

Oversigt om de oplysninger, grundejerforeningen opbevarer om det enkelte medlem

Grundejerforeningen opbevarer oplysning om medlemmets medlemsnummer (svarende til den enkelte parcels nummer ved grundejerforeningens oprindelige udstykning) og navn og helårsadresse samt telefonnummer og e-mailadresse (såfremt dette er kendt af grundejerforeningen). Oplysningerne opbevares i grundejerforeningens medlemskartotek, der er registreret i NETS opkrævningssystem og med udskriftsmulighed til Excel-regneark.

 

Grundejerforeningens formand og kasserer varetager ajourføring af medlemskartotek og orienterer bestyrelsen for grundejerforeningen om ejerskifter.

 

Endvidere opbevarer grundejerforeningen cpr.nummer for personer, der modtager skattepligtige ydelser fra grundejerforeningen. Oplysningen fremgår af regnskabsbilag for indberetning til SKAT og opbevares sammen med disse i 5 år, hvorefter de makuleres.

 

Beskrivelse af, hvordan grundejerforeningen bruger oplysningerne

Grundejerforeningen bruger medlemmets oplysninger om navn og helårsadresse alene til at opkræve kontingent til grundejerforeningen. Ved udmeldelse af grundejerforeningen slettes samtlige oplysninger om det udtrådte medlems data, når medlemmets forpligtelser overfor foreningen er ophørt.

Grundejerforeningen bruger ikke de individuelle oplysninger til markedsføring eller udleverer oplysningerne til andre – bortset fra til advokat eller ejendomsmægler i forbindelse med salg af parcellen.

 

Beskrivelse af medlemmernes rettigheder i forhold til indhentede/opbevarede oplysninger

Det enkelte medlem har til enhver tid ret til at få forevist de opbevarede oplysninger for medlemmet.

 

Så længe et medlem er ejer af en parcel kan medlemsnummer, navn og helårsadresse ikke slettes.

 

Det enkelte medlem er altid velkommen til at kontakte os, såfremt der er kommentarer eller spørgsmål,  ligesom det enkelte medlem altid kan henvende sig til os for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret og få rettet eventuelle forkerte oplysninger.

 

Ønsker det enkelte medlem at klage over vores behandling af personoplysninger, kan det ske til bestyrelsen for grundejerforeningen. Derudover er der mulighed for at indgive klage over vores behandling af personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Langagergaard

Oktober 2018

Del siden

Del siden